woensdag 17°Cdonderdag 19°C
 
 

Aanmelden

Na het versturen van onderstaand formulier krijgt u een bevestiging van inschrijving gemaild. U krijgt dan tevens een factuur doorgemaild die voldaan dient te worden. Het ingevulde formulier wordt door u naar de penningmeester gestuurd die u tevens inschrijft bij de NTFU. Als de betaling voldaan is, wordt u als lid ingeschreven. Nieuwe leden dienen, tegen gereduceerd tarief, een kledingset aan te schaffen.

Opzegtermijn; Onverhoopt toch uw lidmaatschap opzeggen? Dit graag voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk te doen aan de secretaris van TCA. Het TCA lidmaatschap is een lidmaatschap voor 1 jaar. Tussentijds opzeggen kan, maar restitutie is niet mogelijk.

Lid TCA: € 45,- per jaar
Lid TCA + NTFU: € 85,- per jaar

De contributie wordt per kalenderjaar aan de leden gefactureerd en dient zo spoedig mogelijk te worden voldaan. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

    Aanmeldformulier

    JaNee