vrijdag 12°Czaterdag 13°C
 
 

Bestuur

Het bestuur van TCA TourClub Ambacht bestaat uit de volgende personen:

Hans den Bouw

Voorzitter

Algemene Zaken

voorzitter@tourclubambacht.nl

Mark Boschman

Secretaris

Communicatie
Ledenadministratie

secretaris@tourclubambacht.nl

Christiaan de Visser

Penningmeester

Ledenadministratie
Boekhouding
Facturatie

penningmeester@tourclubambacht.nl

Francois Longayroux

Beheer Website, Social Media en Routes

Beheer website TCA
Facebook uitingen en communicatie
Routebeheer

webmaster@tourclubambacht.nl

Edwin Baggerman

Materiaalman

Clubkleding
Overige materialen

materiaalman@tourclubambacht.nl

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van onze vereniging en zorgt voor een goed algeheel verloop van de verschillende activiteiten van onze vereniging.

Penningmeester
De penningmeester verzorgt alle financiële zaken van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, ledenadministratie van de verenging en richting de NTFU.

Secretaris
De secretaris verzorgt de interne-, en communicatiestromen vanuit het bestuur naar de leden zoals (agenda, notulen, nieuwsbrieven, inkomende mail, etc.). Voor eventuele adreswijzigingen, aan- en afmeldingen van lidmaatschappen kan met de secretaris contact worden opgenomen.

Materiaalman
Het bestuurslid zorgt voor de kledingsets, en overige materialen.

Teamcaptains
Verzorgt de training en veiligheidsinstructies naar alle wegkapiteins binnen de vereniging. Zodat ieder TCA-lid veilig zijn/haar ritten rijdt. Daarnaast verzorgt hij de routes voor de komende ritten.

Webmaster
Beheert de website van de vereniging en de publicatie van stukken op social media.