woensdag 17°Cdonderdag 19°C
 
 

Bestuur

Het bestuur van de Tour Club Ambacht bestaat uit de volgende personen:

Hans den Bouw

Voorzitter

Algemene Zaken

secretaris@tourclubambacht.nl

Hans van de Pol

Secretaris

Communicatie
Ledenadministratie

secretaris@tourclubambacht.nl

Christiaan de Visser

Penningmeester

Ledenadministratie
Boekhouding
Facturatie

penningmeester@tourclubambacht.nl

Bas den Bouw

Beheer Website, Social Media en Routes

Beheer website TCA
Facebook uitingen en communicatie
Routebeheer

Janco de Witt

Materiaalman

materiaalman@tourclubambacht.nl

Floris Limburg

Evenementencoördinator

secretaris@tourclubambacht.nl

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van onze vereniging en zorgt voor een goed algeheel verloop van de verschillende activiteiten van onze vereniging.

Penningmeester
De penningmeester verzorgt alle financiële zaken van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, ledenadministratie van de verenging en richting de NTFU.

Secretaris
De secretaris verzorgt de interne- en communicatiestromen vanuit het bestuur naar de leden zoals (agenda, notulen, nieuwsbrieven, inkomende mail, etc.). Voor eventuele adreswijzigingen, aan- en afmeldingen van lidmaatschappen kan met de secretaris contact worden opgenomen.

Materiaalman
Het bestuurslid zorgt voor de kledingsets en overige materialen.

Evenementencoördinator
De coördinator organiseert evenementen voor de tourclub.

Webmaster
Beheert de website van de vereniging en de publicatie van stukken op socialmedia.