woensdag 17°Cdonderdag 19°C
 
 

Reglement

Van de leden van de TourClub Ambacht wordt verwacht dat zij zich hieraan houden tijdens het fietsen van de clubritten. Met het naleven van deze regels blijft het fietsen voor iedereen binnen de vereniging veilig en leuk. Dit zal tevens het imago van onze club en het toerfietsen in het algemeen ten goede komen.

Gedragsregels toerfietsen bij TCA TourClub Ambacht

 • We rijden in groepen met verschillende snelheden waarbij binnen iedere snelheidscategorie groepen van maximaal 14 deelnemers tegelijk rijden.
 • Tourclub Ambacht is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd, met als credo; “samen uit samen thuis”.
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • Het deelnemen aan de ritten geschiedt op eigen risico.
 • Geen gebruik van mobiele telefoon tijdens het fietsen.
 • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Van elke deelnemer wordt verwacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 • Van iedereen wordt verwacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets met fietsbel.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken, gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt).
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
 • Verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser. De fietser moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij fietst.
 • Van deelnemers die aanzienlijk sterker zijn dan het gemiddelde, wordt verwacht dat men kopwerk doet of in het laatste wiel gaat rijden.
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt betreffende persoon hierop aangesproken en geadviseerd een ander groep te kiezen.
 • De voorste rijders bepalen de richting en geven dat duidelijk aan: richting aangeven met de arm en roepen tijdig en vriendelijk.
 • Het wisselen van koppositie in de groep kan op meerdere manieren gebeuren. Maak binnen je groep duidelijke afspraken welke methode wordt toegepast.
 • Obstakels (paal, gat), ‘Auto tegen’ en ‘auto achter’ worden duidelijk hoorbaar, tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken. Dus allemaal door of allemaal stoppen.
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 • Wees alert en blijf geconcentreerd!
 • Drink en eet op tijd, maar wel op een rustig moment.