woensdag 17°Cdonderdag 19°C
 
 

Wegkapiteins

Bij een TCA clubrit in groepsverband zijn één of meerdere wegkapiteins aangesteld. Deze worden voor de rit in het clubgebouw bekend gemaakt. De belangrijkste taak van de wegkapitein is om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden. De wegkapitein bepaalt de snelheid van de groep. De wegkapitein begeleidt de groep, maar is niet persé de navigator. De wegkapitein zal dus niet altijd op kop rijden.

De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij spreekt deelnemers aan op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Let wel, iedereen is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en gedrag in de groep of de weg.

Tekens:

  • STOPPEN: De voorste rijder(s) steekt linkerarm omhoog en roept “STOP”. De groep geeft de roep door naar de achterste rijders.
  • WEG VRIJ: De voorste rijder(s) steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept “VRIJ”. De groep geeft de roep door naar de achterste rijders.
  • RECHTDOOR: De voorste rijder(s) roept “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar de achterste rijders.
  • AFSLAAN: De voorste rijder(s) steekt arm naar links of rechts en roept “LINKS” of “RECHTS”. De groep geeft de roep door naar de achterste rijders. De achterste rijder(s) steekt ook arm uit.
  • OBSTAKEL RECHTS/INHALEN: De voorste rijder(s) roept “VOOR”. De groep geeft de roep door naar de achterste rijder(s).
  • OBSTAKEL LINKS/TEGENLIGGER: De voorste rijder(s) roept “TEGEN”. De groep geeft de roep door naar achterste rijders.
  • OBSTAKEL IN/OP WEGDEK: De voorste rijder(s) roept naam obstakel en wijst ernaar. De groep geeft de roep door naar de achterste rijders.
  • ACHTER ELKAAR RIJDEN: De voorste/achterste rijder(s) roept “RITSEN”. De groep geeft de roep door en geeft ritsers de ruimte.
  • INGEHAALD WORDEN: De achterste rijder(s) roept “ACHTER”. De groep geeft roep door naar de voorste rijders.
  • PROBLEMEN: Betrokkene roept “LEK”.